PROJEKTER


Som Danmarks ældste jordstabiliserings-firma har vi været igennem en masse projekter. 

På denne side kan du se nogle få af dem.


Adgangsvej til Kværs biogas


Jysk Jordstabilisering kalkstabiliserede jorden til Kværs Biogas.

Jorden blev kalket, og derefter blev den flyttet med Scraper hen hvor den skulle bygges ind.

Ca. 30.000 m3 ved selve byggeriet, og ca. 8.000m3 ved adgangsvejen.


Vådområde


Jysk Jordstabilisering har været med til at lave flere minivådområder.


Vi har rømmet muld af på området, flyttet råjorden, og jævnet mulden ud på marken.

Entreprenøren havde en gravemaskine til at afrette bunde/ skråninger, og lave alle rørledninger.


OMFARTSVEJ BRÆDSTRUP


Jysk Jordstabilisering har kalkstabiliseret den dårlig ler, så den kunne bygges ind, i stedet for at skulle

skiftes ud med sand.

CEMENTSTABILISERING I LØSNING


Jysk Jordstabilisering har cementstabiliseret stabilgrus foran ramper ved nyt byggeri i Løsning, så belægning Ikke bliver sporkørt.