PROJEKTER


Som Danmarks ældste jordstabiliserings-firma har vi været igennem en masse projekter. 

På denne side kan du se nogle få af dem.


Arkil i Vejle
Arkil i Vejle
Kalkstabilisering af 20000 m2 P-Plads
Kværs Biogas
Kværs Biogas
Jysk Jordstabilisering kalkstabiliserede jord til Kværs Biogas ved at flytte ca. 30.000 m3 til byggeriet og ca. 8.000 m3 til adgangsvejen.
Hans Ikjær
Hans Ikjær
Jysk Jordstabilisering har skabt minivådområder ved at rydde muld, flytte jord og niveaumæssigt udligne marken. Entreprenøren anvendte en gravemaskine til at jævne bunde og skråninger samt lægge rørledninger.
Hans Ikjær
Hans Ikjær
Jysk Jordstabilisering har skabt minivådområder ved at rydde muld, flytte jord og niveaumæssigt udligne marken. Entreprenøren anvendte en gravemaskine til at jævne bunde og skråninger samt lægge rørledninger.
Frank Mølballe
Frank Mølballe
Jysk Jordstabilisering har cementstabiliseret stabilgrus foran ramper ved nyt byggeri i Løsning, så belægning Ikke bliver sporkørt.
Entreprenør Jens Jørgensen
Entreprenør Jens Jørgensen
Jysk Jordstabilisering kalkstabiliserede dårlig ler i stedet for at udskifte den med sand, hvilket gjorde det muligt at bygge ind.