Jord- og kalkstabilisering


På pladser hvor der skal bygges og der er en stor højdeforskel fra den ene ende til den anden af pladsen. Det er der den dårlig råjord ville blive afgravet og kørt bort, samt at man vil bygge sand ind i den lave ende. Der ville man i mange tilfælde kunne regulere den eksisterende jord ved at kalkstabilisere den og så genindbygge det kalkstabiliseret jord i den lave ende.

Man vil også med stor fordele kunne stabilisere råjorden under pladser og veje, som vil give råjorden en væsentlige stører bæreevne og man vil i mange tilfælde kunne reducere tykkelsen af sand og stabilgrus, som igen ville være økonomisk besparende for både entreprenør og bygherre.

Når man jordstabilisere er jorden heller ikke så vand følsom og det betyder flere arbejdsdage og kan betyde aflevering af arbejdet før tid, hvilket igen er en fordel.


Cementstabilisering af stabilgrus

 

Vi ser jo gang på gang at der bliver kører spor hvor der kører mange lastbiler, specielt ved indkørsler/ porte og ramper.

 

Der kan vi cementstabilisere stabilgrusen så den ikke bliver sporkørt.